Sustopia logo

Boken Hållbart Såklart! är klar

Nu är boken Hållbart såklart! Fastighetsägarens guide till levande och hållbara stadsdelar färdig och finns i handeln. 

Såhär beskrivs den av förlaget: 

"I boken presenteras hur de tre dimensionerna ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet hänger samman, och inte minst möjligheter att förena dem. Det finns mycket som går att påverka på stadsdels- eller fastighetsnivå, exempelvis tekniska energieffektiviseringsåtgärder eller införande av källsortering/matavfallsåtervinning.
Systemlösningar som lådcykelpooler och odlingslotter kan också vara effektivt. Intervjuer med flera namnkunniga experter inom förvaltning, odling och social hållbarhet ger ett brett perspektiv på frågan."

Boken finns att köpa hos Svensk Byggtjänst förlag