Sustopia logo

2. Fördröja flöden - stadsdelsutveckling enligt permakulturprinciperna

Fördröjning av flöde genom att skapa dammar i ekostadsdelen Augustenborg, Malmö
Fördröjning av flöde genom att skapa dammar i ekostadsdelen Augustenborg, Malmö

Fördröja energiflödet
Princip nummer två handlar främst om energi, catch and store energy. Tyvärr glömmer vi det så ofta när vi bygger nya hus idag. Genom att till exempel anpassa byggnaden till solens läge kan vi få en byggnad som lagrar energi (solen kan till exempel lysa på en bärande tegelvägg som lagrar värmen). Det finns så mycket att lära om vi tittar på platsen förutsättningar när vi bygger. 

Fördröja dagvattnet genom att bygga kanaler och dammar
Det gäller inte bara energi utan även andra flöden, ett sådant exempel är dagvattnet. Traditionellt leds det ut, ofta tillsammans med avloppsvatten, till ett reningsverk för att sedan föras vidare ut i hav eller sjöar. Det är förstås inte särskilt hållbart. 

Genom att skapa kanaler och dammar där flödet fördröjs och växtlighet tar upp skadliga ämnen kan dagvattnet renas lokalt och reningsverken slipper belastas. I Ekostadsdelen Augustenborg har man till exempel jobbat på det sättet och skapat dammar och kanaler omgivna av grönska. Utöver att minska belastningen på reningsverket är detta en vacker lösning som skapar fina utemiljöer och som bidrar till klimatanpassning då det finns avlastningsytor vid häfta regnväder. 

Fördröja flöde av varor och avfall genom mer delningsekonomi och komposering
Även flödet av varor och avfall till och från stadsdelen behöver fördröjas. Ju mer vi kan sakta ned detta och därmed också minska flödet dessbättre. Det gör vi främst genom att bygga använda resurser lokalt i längre tid. Ett sätt att göra det är att skapa lösningar för delningsekonomi i stadsdelen. Genom att utnytta saker bättre och längre tid fördröjer vi flödena. Tänk om vi i stadsdelen redan har fritidsprylar och kläder som skulle räcka ett bra tag, dvs att vi inte behöver köpa nytt, om vi använder det vi har mer effektivt.

Här kan vi alltså fördröja flöden genom att arrangera bytesdagar, ha digitala delningsfunktioner, bilpooler med mera. Vi kan också ta hand om mer avfall lokalt, till exempel genom att kompostera matavfall. 

Fördröja flyttflödena genom att få folk att bo kvar
Även på det sociala planet kan det löna sig att fördröja flöden. Genom att minska omflyttningen i stadsdel minskar kostnaderna och stadsdelen blir mer trivsam. Folk som bor kvar engagerar sig ofta mer i sitt boende än de som bara flyttar vidare. Självklart bör det finnas ett funktionellt flöde, det är ingen mening att folk bor kvar i boenden som inte passar dem, till exempel att de är för stort.  Men utöver det är det bra om folk trivs och bor kvar, det blir också en positiv spiral, där trivsel leder till kvarboende och kvarboende leder till trivsel. 

Fördröjning av flöden genom att renovera cyklar istället för att importera. Foto: Bengt Alm
Fördröjning av flöden genom att renovera cyklar istället för att importera. Foto: Bengt Alm
Fördröjning av flöde genom att arrangera loppis. Kan också bidra till fördröjning av hyresgästflödet
Fördröjning av flöde genom att arrangera loppis. Kan också bidra till fördröjning av hyresgästflödet
Fördröjning av flöde genom att tillvarata mat
Fördröjning av flöde genom att tillvarata mat

Kommentera gärna:

Senaste inläggen

Senaste kommentarer

-

Bloggarkiv

Länkar

Etikettmoln