Sustopia logo

Artiklar, Reportage, Krönikor och böcker

Jag som driver Sustopia har lång erfarenhet av att skriva böcker, artiklar, krönikor och annat på temat hållbar stadsutveckling. Jag har skrivit två böcker, medverkat i antologier samt skrivit rapporter, frilansartiklar och många krönikor. 

Jag skriver därför gärna rapporter, reportage och artiklar inom området hållbar stadsutveckling i synnerhet och hållbarhet/omställning i allmänhet. 
 

Ett urval av böcker och skrifter:

Elfors, Susanna (2019): Den digitala verktygslådan för det goda grannskapet. TRITA-ABE-RPT-1919. KTH.

Elfors, Susanna (2019): Hållbart såklart! Fastighetsägarens guide till levande och hållbara stadsdelar. Bok.Svensk Byggtjänst förlag.

Wrede, Eva & Elfors, Susanna (2019): Tågsemester. Bok. Eva Wrede förlag.

SKR (2017): Byggnadsstommens klimatpåverkan. Sveriges kommuner och landsting.

Elfors, Susanna (2015): Hållbara Hökarängen – en dokumentation av ett utvecklingsprojekt. Bok. Molin & Sorgenfrei förlag.

Elfors, Susanna (2013): En hyllning till den gröna förorten , kapitel i antologin: Att svära i kyrkan – tjugofyra röster om evig tillväxt på en ändlig planet. Bok. Red. Stellan Tengroth. Andra författare: Katarina Bjärvall, Pär Holmgren, Fredrik Lindström, Per Hornborg, Stina Oscarsson med flera.

Elfors, Susanna & Svane, Örjan (2007): Från sopsortering till solfångartak: Miljöstrategier för bostadsområden baserade på underhåll och samråd . FORMAS.

Elfors, Susanna (2006): Environmental Research as a Tool for Change: Theoretical and methodological implications from two case studies producing knowledge for environmentally sustainable housing. Doktorsavhandling bebyggelseanalys. KTH. Nilsson (Elfors som ogift),

Susanna (2003 ): Miljöstrategier för det lilla grannskapet: Utveckling och utvärdering av strategier för miljöarbete och robusthet genom två fallstudier i bostadsområden från 1950-60-talen. . Licentiatavhandling. KTH. 
 

tfn: 070-6865112

e-post: 
susanna.elfors@sustopia.se

besöksadress: 
Bagarmossen Resilience Centre, Lillåvägen 61 i Bagarmossen. 

Susanna Elfors
är konsult och projekt-utvecklare inom hållbar stadsutveckling. Hon  är också teknologie doktor i samhällsplanering och miljö från KTH.

Susanna har sedan många år tillbaka arbetat med hållbar stadsutveckling, miljöarbete i samband med förvaltning och hållbart byggande. 

Hon har till exempel arbetat i projekten Hållbara Hökarängen, Bagarmossen Smartup, Cleantech Högdalen och GrowSmarter som är olika projekt med fokus på hållbar stadsdelsutveckling.

Hon driver även Bagarmossen Resilience Centre som handlar om att bygga upp en kreativ mötesplats för omställning och resiliens i södra Stockholm. 

Susanna har även skrivit en bok om hållbar stadsdelsutveckling: Hållbart såklart! Fastighetsägarens guide till levande och hållbara stadsdelar.