Sustopia logo

stadsdelsutveckling

Är du en fastighetsförvaltare och vill utveckla ditt bestånd till att bli mer ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart, det vill säga att få det att blomstra? 

Det kanske handlar om ett centrum som behöver ny energi, ett bostadsområde som ska ROT-renoveras och i samband med det bli mer socialt och ekologiskt hållbart. 

Hur går det till?
1. Vi träffas och tittar på det aktuella området. Vad är problemet, vad behöver göras? Står området inför någon form av omvandling, ombyggnad renovering eller annat? Vad behöver uppnås i första hand, minskad miljöpåverkan, ökad social hållbarhet, ökad affärsverksamhet eller annat? 

2. Jag gör en analys genom att studera det aktuella området eller problemformuleringen. Stort fokus läggs vid besök på plats, intervjuer och samtal med boende och andra nyckelpersoner.  

3. Jag gör förslag på en strategi för en hållbar utveckling med olika konkreta åtgärder.

4. Analysen och strategin presenteras under workshop och revideras sedan utifrån era synpunkter.  

Varför?
Ni får förslag på strategier som bidrar till hållbar utveckling på alla plan och som är möjliga att förverkliga utifrån era förutsättningar. Sustopia hjälper er gärna med genomförandet också!


 

Kontakt

tfn: 070-6865112

e-post: susanna.elfors@sustopia.se
besöksadress: Bagarmossen Resilience Centre, Lillåvägen 61 i Bagarmossen, Stockholm. 

Susanna Elfors
är konsult och projekt-utvecklare inom hållbar stadsutveckling. Hon  är också teknologie doktor i samhällsplanering och miljö från KTH.

Susanna har sedan många år tillbaka arbetat med hållbar stadsutveckling, miljöarbete i samband med förvaltning och hållbart byggande. 

Hon har till exempel arbetat i projekten Hållbara Hökarängen, Bagarmossen Smartup, Cleantech Högdalen och GrowSmarter som är olika projekt med fokus på hållbar stadsdelsutveckling.

Hon driver även Bagarmossen Resilience Centre som handlar om att bygga upp en kreativ mötesplats för omställning och resiliens i södra Stockholm. 

Susanna har även skrivit en bok om hållbar stadsdelsutveckling: Hållbart såklart! Fastighetsägarens guide till levande och hållbara stadsdelar.