Sustopia logo

stadsdelsutveckling

Är du en fastighetsförvaltare och vill utveckla ditt bestånd till att bli mer ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart, det vill säga att få det att blomstra? 

Det kanske handlar om ett centrum som behöver ny energi, ett bostadsområde som ska ROT-renoveras och i samband med det bli mer socialt och ekologiskt hållbart. 

Hur går det till?
1. Vi träffas och tittar på det aktuella området. Vad är problemet, vad behöver göras? Står området inför någon form av omvandling, ombyggnad renovering eller annat? Vad behöver uppnås i första hand, minskad miljöpåverkan, ökad social hållbarhet, ökad affärsverksamhet eller annat? 

2. Sustopia gör en analys genom att studera det aktuella området eller problemformuleringen. Stort fokus läggs vid besök på plats, intervjuer och samtal med boende och andra nyckelpersoner.  

3. Sustopia gör förslag på en strategi för en hållbar utveckling med olika konkreta åtgärder.

4. Analysen och strategin presenteras under workshop och revideras sedan utifrån era synpunkter.  

Varför?
Ni får förslag på strategier som bidrar till hållbar utveckling på alla plan och som är möjliga att förverkliga utifrån era förutsättningar. Sustopia hjälper er gärna med genomförandet också!


 

Kontakt

tfn: 070-6865112

e-post: susanna.elfors@sustopia.se
besöksadress: Bagarmossen Resilience Centre, Lillåvägen 61 i Bagarmossen, Stockholm.